Website - Privat - Garanter

Garanter

Hvad er et garantbevis?

Når du køber garantbeviser i Rønde Sparekasse, ved du at din investering anvendes lokalt, og at du derved er med til at fremme udviklingen inden for området.

Garantbeviser lyder på kr. 1.000 og en indskyders samlede garantikapital kan maksimalt udgøre kr. 200.000.

Garantfordelene kræver at man har garantbeviser for henholdsvis kr. 2.000 for kunder under 30 år og for kr. 20.000 for kunder der er 30 år og derover.
Repræsentantskabet fastsætter renten på baggrund af årets overskud og frie reserver før forrentning af garantikapitalen og på baggrund af sparekassens øvrige økonomiske situation. Renten tilskrives efter repræsentantskabsmødet, der skal være afholdt senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

Sparekassens bestyrelse har vedtaget en forrentningspolitik , der udtrykker bestyrelsens ønske for forrentning af garantikapitalen. Det er bestyrelsens ønske at den faktiske forrentning af garantikapitalen fastsættes på niveau eller lig med maksimalforrentningen. Maksimalforrentningen i sparekassens vedtægter er 3 % p.a. over sparekassens til enhver tid højeste gældende rente for indskud på garantkonto.

Kapital-, Rate- og Selvpensionsmidler vil kunne anvendes som investering i garantbeviser.

Der er også andre fordele ved at købe garantbeviser, f.eks.garantfordele og garantkonto.
Som garant har du stemmeret ved valg til Sparekassens repræsentantskab. Derudover er du med til at fremme Sparekassens udvikling, og du får en tættere forbindelse til dit pengeinstitut.

Ved garantmødet, som afholdes hvert 2. år får du en orientering om Sparekassens udvikling, og nye tiltag.

Garantbeviser er en del af Sparekassens egenkapital, og er ikke omfattet af Garantiformuen.


 

Mistet kort

Du kan spærre dit Visa/dankort og dankort på telefon nr. 4489 2929 og

dit MasterCard på telefon nr. 4489 2750 

Bliv Kunde

Du er velkommen til at kontakte os på telefon nr. 86 37 13 66 eller maile for at aftale en tid til en uforpligtende kundesamtale.

Mobilepay

Har du mobilepay?

Vi er klar til at hjælpe dig - privat og erhverv.


 

Redegørelse fra Finanstilsynet

 Læs den seneste redegørelse her

Ønsker du at blive opdateret?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret på hvad der sker i din bank.


Tilmeld nyhedsbrev

Hovedgaden 33, Postboks 49, 8410 Rønde, cvr. nr. 17625012, Telefon: 86 37 13 66, E-mail: post@roendespar.dk
Det lovmæssige tilsyn er Finanstilsynet - Læs her

Indstillinger for cookie-samtykke

 

Dit lokale pengeinstitut - hvor du er i centrum