Gå til hovedindhold Gå til hovednavigation Gå til hovednavigation Gå til søgefelt Gå til sidefod

Garant

Garantbevis

Når du køber garantbeviser i Rønde Sparekasse ved du, at din investering anvendes lokalt, og at du derved er med til at fremme udviklingen inden for Rønde Sparekasses virkeområde.


Minimim indskud lyder på kr. 1.000,- og den samlede garantkapital kan maksimalt udgøre kr. 250.000,-


Garantfordelene kræver, at man har garantbeviser for henholdsvis kr. 2.000,- for kunder under 30 år og kr. 20.000,- for kunder, der er 30 år og derover.

overdragelse og indløsning

Garantindskud er frit omsætteligt, hvilket betyder, at det til enhver tid frit kan overdrages til andre. Overdragelsen skal dog altid meddeles Rønde Sparekasse for at være gyldig. 

Rønde Sparekasse er ikke forpligtet til at tilbagebetale indskud, og der er regler for, hvor stor en procentdel af garantkapitalen, Sparekassen må udbetale årligt. Vi har dog endnu ikke oplevet en situation, hvor de garanter, der ønsker det, ikke kan få deres kapital udbetalt. 

Garantkapital

Garantkapitalen er en del af Rønde Sparekasses egenkapital og hæfter derved for Sparekassens forpligtelser. Bemærk at indskudt garantkapital ikke er omfattet af Garantiformuen.

Rente

Repræsentantskabet fastsætter renten på baggrund af årets overskud og frie reserver før forrentning af garantkapitalen, og på baggrund af Sparekassens øvrige økonomiske situation. Renten tilskrives efter repræsentantskabsmødet, der skal være afholdt senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning.

forrentningspolitik

Sparekassens bestyrelse har vedtaget en forrentningspolitik, der udtrykker bestyrelsens ønske for forrentning af garantkapitalen. Det er bestyrelsens ønske, at den faktiske forrentning af garantkapitalen fastsættes på niveau eller lig med maksimalforrentningen. Maksimalforrentningen i Sparekassens vedtægter er 3% p.a. over Sparekassens til enhver tid højeste gældende rente for indskud på garantkonto. 

Legitimation

Sikker overførsel af filer

Bliv Kunde

og en del af fællesskabet

Verdensmål

Se FN's 17 verdensmål

Ønsker du at blive opdateret?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret på hvad der sker i din bank.


Tilmeld nyhedsbrev

Hovedgaden 33, Postboks 49, 8410 Rønde, cvr. nr. 17625012, Telefon: 86 37 13 66, E-mail: post@roendespar.dk
Det lovmæssige tilsyn er Finanstilsynet - Læs her

Indstillinger for cookie-samtykke

 

Dit lokale pengeinstitut - hvor du er i centrum

ÅBNINGSTIDER


Mandag - onsdagkl. 10.00 - 16.00
Torsdagkl. 10.00 - 17.00
Fredagkl. 10.00 - 16.00
Kassen mandag og torsdagkl. 12.00 - 15.00Kontakt

Rønde Sparekasse

Hovedgaden 33 

8410 Rønde 

cvr. nr. 17625012 

Telefon: 86 37 13 66 

E-mail: post@roendespar.dk