Gå til hovedindhold Gå til hovednavigation Gå til hovednavigation Gå til søgefelt Gå til sidefod

Garantiformuen

Indskydergaranti 

Garantiformuen dækker indestående beløb i pengeinstitutter, i tilfælde af dettes konkurs, med op til et beløb, der svarer til EUR 100.000, dvs. ca. 750.000 kr. pr. indskyder.


Har du lån i samme pengeinstitut, og som er forfaldent til betaling, bliver det beløb du skylder trukket fra dine indlån, før du får dækning fra Garantiformuen.


Indskud, der har et socialt formål i henhold til lov, fx arbejdsskadeerstatning eller personskadeerstatning eller erstatning fra Lønmodtagernes Garantifond m.fl., er beskyttet op til EUR 150.000 (ca. 1 mio. kr.) i maksimalt 6 måneder, fra de blev sat ind på kontoen.


Indskud som følge af transaktioner med fast ejendom, der hovedsageligt har været brugt til eller skal bruges til andre formål end erhvervsmæssige, dækkes op til et beløb, der svarer til EUR 10 mio. (ca. 75 mio. kr.), i op til 12 måneder, fra beløbet indsættes på kontoen.


Indskud på pensionskonti er dækket fuldt ud uden beløbsbegrænsning.


Hvem er dækket?

Garantiformuen dækker både privat- og erhvervskunder.


Hvis der er flere kontohavere til en konto, betragtes det som flere indskydere. Indestående på kontoen deles mellem kontohaverne og indgår i opgørelsen af det beløb, hver enkeltperson kan få dækket af Garantiformuen.

Visse særlige kundetyper, herunder offentlige myndigheder og finansielle virksomheder, er ikke dækket af Garantiformuen.


Værdipapirer

Værdipapirer i eget depot, fx i Værdipapircentralen, vil blive udleveret uafhængigt af pengeinstituttets konkurs. Såfremt pengeinstituttet ikke kan udlevere værdipapirerne, dækker Garantiformuen med op til EUR 20.000 pr. investor.


Hvad dækkes ikke?

Garantiformuen dækker ikke garantitilsagn, checks og værdipapirer – herunder aktier, kapitalbeviser, garantibeviser og obligationer – der er udstedt af pengeinstituttet selv.


Indskud på særlige indlån, der er foretaget inden 1. juni 2015

Indskud på særlige indlån foretaget pr. 31. maj 2015 er dækket ubegrænset med det beløb, som stod på kontoen pr. 31. maj 2015. For pensionskonti er dog også indskud, der foretages efter den 31. maj 2015, dækket ubegrænset.


Du skal derfor være opmærksom på, at hvis du fx har oprettet en børneopsparing, vil kun det, der stod på kontoen den 31. maj 2015, fortsat være dækket fuldt ud. Indskud på kontoen efter 31. maj 2015 er dækket som almindeligt indskud, dog er indskud i puljer ikke dækket.


Særlige indlån er fx børneopsparingskonti, etableringskonti, skifteretskonti, forvaltningskonti, uddannelsesopsparing og boligopsparing.


Betroede midler, der står på advokaters klientkonti pr. 31. maj 2015, er dækket fuldt ud indtil det tidspunkt, hvor de betroede midler kan udbetales eller overføres.


Hvordan skal du forholde dig, hvis der skal ske udbetaling fra Garantiformuen?

Umiddelbart efter pengeinstituttets konkurs vil du modtage en generel orientering om konkursen, og du vil hurtigst muligt modtage en oversigt over dit samlede mellemværende med pengeinstituttet og en vejledning om, hvad du skal gøre.


Mere information

Du kan læse mere om Garantiformuens dækningsregler her

 

Legitimation

Sikker overførsel af filer

Bliv Kunde

og en del af fællesskabet

Verdensmål

Se FN's 17 verdensmål

Ønsker du at blive opdateret?

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv opdateret på hvad der sker i din bank.


Tilmeld nyhedsbrev

Hovedgaden 33, Postboks 49, 8410 Rønde, cvr. nr. 17625012, Telefon: 86 37 13 66, E-mail: post@roendespar.dk
Det lovmæssige tilsyn er Finanstilsynet - Læs her

Indstillinger for cookie-samtykke

 

Dit lokale pengeinstitut - hvor du er i centrum

ÅBNINGSTIDER


Mandag - onsdagkl. 10.00 - 16.00
Torsdagkl. 10.00 - 17.00
Fredagkl. 10.00 - 16.00
Kassen mandag og torsdagkl. 12.00 - 15.00Kontakt

Rønde Sparekasse

Hovedgaden 33 

8410 Rønde 

cvr. nr. 17625012 

Telefon: 86 37 13 66 

E-mail: post@roendespar.dk